Undervisning

Niveaudelt undervisning

På Gram Efterskole har vi niveaudelt undervisning i tre hovedfag:
Dansk, Matematik og Engelsk.

Niveaudelingen er foretaget med udgangspunkt i at kunne imødekomme og tilgodese den enkeltes behov. Dette giver gode muligheder for videre faglig udvikling. I alle andre fag modtager man undervisning på sit klassetrin. Der er desuden mulighed for at få specialundervisning i dansk og matematik.

Vi tilbyder 2. sprogs dansk. Lektiehjælp tilbydes 4 gange om ugen.

Obligatoriske fag i 8. og 9.klasse

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik
Geografi
Biologi
Historie
Samfundsfag
Kristendom
Idræt

Obligatoriske fag i 10.klasse

Dansk
Matematik
Engelsk
Tysk
Fysik
Idræt
10.klar
To timer per uge har vi et fag der hedder 10.klar, hvor de unge lærer alt hvad der er værd at vide om økonomi, arbejde og uddannelse efter 10.klasse. Det foregår på følgende måde og med følgende emner:
Teambuilding, oplægsholdere, brobygning, vejledning, præsentation, jobansøgning, OSO, jobsamtale, intro uddannelser, Nem ID egen bolig, SU/fagforening, lånefælden, budget, rollespil, coaching, skriftlige prøver

9. og 10. klasse forbereder sig på folkeskolens afgangsprøve FSA og FS10

Klasserne har undervisning i alle almindelige fag, men ikke altid på almindelig vis. Der vil være projekter og anderledes uger inden for de humanistiske, naturvidenskabelige og sproglige fag.

Linjefag

Vi har seks linjefag som foregår samtidig, derfor kan du kun have et linjefag af gangen. Til gengæld har du mulighed for at skifte linjefag halvårligt (to gange på et år). Du må gerne blive på dit linjefag hvis det er det du brænder mest for, men du har også muligheden for at prøve noget nyt.

Du kan læse om de enkelte linjefag her.

Personlig udvikling

Undervisning er et vigtigt redskab i den personlige udvikling. For at du kan udvikle dig personligt og fagligt skal du lære at overskride nogle personlige grænser. Det kan finde sit udtryk i at du optræde for andre, får bedre karakter, eller at du løser flere matematikopgaver, men det kan også finde sit udtryk i at du har fået mange venner.

Udvikling har således mange ansigter. Udvikling betyder fremskridt. Fremskridt for dig og med udgangspunkt i dig. Det er for os som skole mindre vigtigt hvor høje dine karakterer er. Det vigtigste er at du bliver bedre.

Vi mener ikke at gennemsnitskarakterer siger ret meget, hvis man kun kigger på de nøgne tal. Så er det kun de ”gode” der bliver glade. Hvis man ser på udviklingen af karakterene hvor man både kigger på udgangspunktet og slutresultatet, så kan en lavere karakter også give glæde og mere selvtillid, hvis dette er et udtryk for fremskridt. I dette lys kan I se skolens gennemsnitskarakter på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den virkelighed eleverne møder i hverdagen. Derfor skal du i undervisningen lære at bruge den moderne informationsteknologi for at skaffe dig viden.

Trådløst internet

Vi har trådløst netværk på hele skolen og smartboards i samtlige undervisningslokaler.

Internet er en naturlig del af undervisningen og under ledelse af dine lærere skal du lære at tilrettelægge en del af din undervisning selv. Du skal lære at studere, det betyder at du lære at sætte nogle mål, studere bestemte emner og blive medansvarlig for din lærdom.

Store oplevelser sker i fællesskab

Du skal også møde undervisningen i fælles form, hvor lærerene eller foredragsholdere underviser i forskellige emner. Det kan være om solsystemet, forandringer i verden eller et stykke af Danmarks historien. Her holder lærerene kurser, informerer, sætter debat og aktioner i gang.

Du forbereder dig på selv at holde foredrag, debattere, drøfte forskellige meninger, finde din egen mening samt at ytre den.

Store oplevelser sker i fællesskab. Det kan være en rejse, et teaterstykke I opfører, en koncert I arrangerer, sportskampe osv.. Netop ved oplevelserne står følelsesliv og indlæring i vekselvirkning.

Du kan se Gram Efterskoles karakter gennemsnit ved at klik her