Uddannelsesvejledning for alle elever

På Gram Efterskole er der uddannelsesvejledning for alle elever, men vejledningen er tilpasset årgangens behov.

Vejledningen på Gram Efterskole består af forskellige elementer, som er organiseret på følgende måde:

Individuelle samtaler med eleverne:
I efteråret sættes arbejdet med uddannelsesplanen i gang. For eleverne i 8. klasse er det arbejdet med uddannelsesbogen der sættes i gang. I begyndelsen af det nye kalenderår samles trådene og tilmeldingsskemaer til ungdomsuddannelser eller 9. og 10. klasse udfyldes.

Individuel vejledning:
Året igennem kan alle elever, på eget initiativ, forældrenes eller på kontaktgruppelærerens opfordring, få uddybende og afklarende vejledningssamtaler med skolens vejleder.

Brobygning:
For eleverne i 10. klasse er brobygning obligatorisk. Brobygning er til ungdomsuddannelserne i det syd- og sønderjyske, og der skal brobygges til to forskellige ungdomsuddannelser.

Obligatorisk selvvalgt opgave:
For 10. klasses eleverne samles elementerne fra deres uddannelsesplan og brobygningen til den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO). Opgaven skal give mulighed for at arbejde selvstændigt og i dybden med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter. OSO afsluttes med en prøve.

Tilmelding til ungdomsuddannelse:
Allerede i februar/marts måned skal eleverne beslutte hvilken ungdomsuddannelse de ønsker optagelse på i det kommende skoleår. Det gælder også for elever der skal i 9. og 10. klasse. Skolen hjælper med at få udfyldt alle papirerne, men da det jo kan være en svær beslutning at træffe, inddrages forældre i processen.

Tilmeldingsskemaer og uddannelsesplaner skal underskrives af hjemmet. Derefter sørger skolen for at papirerne bliver sendt til det ønskede uddannelsessted.

Nyttige hjemmesider:
http://www.ug.dk/
www.vejledning.dk/
http://www.brobygning.net/