Hvilken fag har vi?

Undervisningen

Undervisning er et vigtigt redskab i den personlige udvikling. For at du kan udvikle dig personligt og fagligt skal du lære at overskride nogle personlige grænser. Det kan finde sit udtryk i at du optræde for andre, får bedre karakter, eller at du løser flere matematikopgaver, men det kan også finde sit udtryk i at du har fået mange venner.

Udvikling har således mange ansigter. Udvikling betyder fremskridt. Fremskridt for dig og med udgangspunkt i dig. Det er for os som skole mindre vigtigt hvor høje dine karakterer er. Det vigtigste er at du bliver bedre.

Vi mener ikke at gennemsnitskarakterer siger ret meget, hvis man kun kigger på de nøgne tal. Så er det kun de ”gode” der bliver glade. Hvis man ser på udviklingen af karakterene hvor man både kigger på udgangspunktet og slutresultatet, så kan en lavere karakter også give glæde og mere selvtillid, hvis dette er et udtryk for fremskridt. I dette lys kan I se skolens gennemsnitskarakter på
Undervisningsministeriets hjemmeside.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den virkelighed eleverne møder i hverdagen. Derfor skal du i undervisningen  lære at bruge den moderne informationsteknologi for at skaffe dig viden.

Vi har trådløst netværk på hele skolen og smartboards i samtlige undervisningslokaler.

Internet er en naturlig del af undervisningen og under ledelse af dine lærere skal du lære at tilrettelægge en del af din undervisning selv. Du skal lære at studere, det betyder at du lære at sætte nogle mål, studere bestemte emner og blive medansvarlig for din lærdom.


Du skal også møde undervisningen i fælles form, hvor lærerene eller foredragsholdere underviser i forskellige emner. Det kan være om solsystemet, forandringer i verden eller et stykke af Danmarks historien. Her holder lærerene kurser, informerer, sætter debat og aktioner i gang.

Du forbereder dig på selv at holde foredrag, debattere, drøfte forskellige meninger, finde din egen mening samt at ytre den.

Store oplevelser sker i fællesskab. Det kan være en rejse, et teaterstykke I opfører, en koncert I arrangerer, sportskampe osv.. Netop ved oplevelserne står følelsesliv og indlæring i vekselvirkning.


Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

Go to top