Formål og værdigrundlag

 

 

 

 Loven

I loven om efterskoler står der under formål og virksomhed: ”Efterskolerne tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvor hovedsigtet er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”. 

Skolens formål

På Gram Efterskole skal man have det godt. Filosofien er meget simpel, nemlig at en elev har svært ved at lære noget, hvis man ikke har det godt, men ligeledes må arbejdsmiljøet for lærerne være positivt - ellers er det svært at lære fra sig.

Skolens værdigrundlag og nærmere formål

Mennesker skal have det godt.

Gram Efterskole bygger på et humanistisk livssyn som tager udgangspunkt i at menneskene lærer af hinanden i gensidig respekt og forståelse med henblik på at løse modsætninger til alles tilfredshed. Det humanistiske livssyn er et positivt syn på mennesker og hvor der samtidig tages afstand fra forskelsbehandling på grundlag af det enkeltes menneskes baggrund, samt hvor der tages afstand fra vold.

Bilag til formålsparagraffen

Mennesker skal have det godt.

Det vil sige, at på Gram Efterskole skal vi i fællesskab sørge for at både de unge og de voksne har det godt.

Et sted hvor man trives, lærer meget, en god arbejdsplads.

Et sted hvor man har lov til at være anderledes, at være sig selv, men hvor man ligeledes respekterer andre.

Et sted hvor man bliver klogere af, at der er køns-, race- eller trosforskel.

Et sted hvor man bliver eller er god til at finde gode kompromiser, dvs. hvor der tages hensyn til den enkeltes idéer og ønsker, den andens idéer og ønsker, men samtidig også tages hensyn til fællesskabets idéer og ønsker.

Forudsætning for dette er at skolen er en mangfoldig skole, hvor netop unge mennesker med forskellig baggrund deler livet.

Dette betyder at man skal blive god til at sige og stå ved sin mening, men skal blive lige så god til at lytte og mærke efter, hvad den anden mener og føler.

Hvert enkelt menneske er dygtig til noget, kan noget og kan udvikle sig.

Hver enkelt skal kunne få al den hjælp man har brug for, men man skal også kunne give al den hjælp man kan give.

Gensidig omsorg for hinanden lærer en, at der altid er nogen man kan hjælpe og få hjælp af.

Man har det bedst, når man har succes. Succes er altid en sammenligning mellem det, man havde eller kunne før - med det, man har eller kan nu.

Hver enkelt skal udvikle sig, øge selvtilliden, styrke selvværdet, fordi dette danner forudsætning for yderligere udvikling og endnu større succes. 

Når vi tager ansvar for os selv - og for hinanden betyder dette også, at vi tager vare på vores omgivelser, menneskeligt som fysisk. Vi skal passe på hinanden, på naturen, bidrage med gode eksempler, rose og kritisere hinanden.

Livet skal være sjovt, selv om eller netop fordi det stiller store krav til hver enkelt.

Dette skaber godt humør, glæde, begejstring og engagement.

Det har vi brug for, når de svære stunder kommer.

Det har vi brug for, når vi skal gå fremtiden i møde med nysgerrighed og omtanke.

Vi skal være åbne for fakta og synspunkter fra hele verden, derfor skal der være redskaber, der sikrer, at alle kan kommunikere med andre mennesker i verden, hvor undervisningen i form,

indhold, faglig kvalitet og med de nødvendige redskaber gør det muligt at blive en aktiv del i den kommende verden.

Undervisningen og kostskolelivet skal tilrettelægges med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning, samt deres almene opdragelse og uddannelse.

Det er skolens ærinde at være et sted hvor alle forstår, at man er bruger og bidragyder, at man kun får et godt liv, hvis man er med til at skabe et godt liv.

Skolens elevgruppe

Skolen henvender sig til alle, der ønsker et 8., 9. eller 10. skoleår. Skolen er åben for alle danskere uanset om de er af dansk eller udenlandsk oprindelse eller f.eks. kommer fra Grønland. Skolen betragter det som en berigelse at samle en større flok unge mennesker, som kommer fra forskellige nationaliteter med forskellige sprog, forskellige kulturer og religioner og m.v. og har forskellig social baggrund. Hver især kan bidrage og berige skolens medmenneskelige miljø med deres individuelle styrke.

Mangfoldighed blandt mennesker skaber inspiration til individuel og fælles videreudvikling.

Når det lykkes at skabe et miljø, hvor de nævnte værdier omsættes, er der også skabt den afgørende basis for succes i undervisningen.

De fleste af skolens elever kommer fra det sydjyske, nogle få kommer fra de andre landsdele, men der er også grønlændere, børn af indvandrere samt enkelte tyskere.

Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.
{/AF}
Go to top