Økonomi/Stipendier

Du skal have en god mave fornemmelse som kommende elev på Gram Efterskole. Derfor er det vigtigt at du besøger os, inden du sender en indmeldelsesblanket.

Optagelse

Du skal have været på besøg til et introduktionsmøde og en rundvisning. Du vises rundt af nuværende elever eller forstanderen.
Når papirerne er udfyldte og underskrevet samt tilmeldingsgebyret betalt, så er man optaget på skolen.

Hvis du ønsker mere materiale end denne hjemmeside, eller gerne vil besøge os, så kontakt skolen.

Økonomi

I skoleåret 2018/19 koster det 2250 kr. pr. uge. Skoleåret består af 42 uger.
Den statslige elevstøtte fratrækkes ugeprisen som er afhængig af oplysningerne fra husstandens samlede indkomst 2 år før skolestart.

Indkomstgrundlaget bliver beregnet på baggrund af husstandsindkomsten.

Du kan selv lave en beregning af skolepengebetalingen her nedenfor.

https://www.efterskole.dk/da/Schools/Price

Alle øvrige udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet (eksklusiv lommepenge og transport) dækkes af skolepengene. Udover månedsprisen betales et indmeldelsesgebyr på 2000 kr. og inden skoleårets start et sikkerhedsbeløb på 1700 kr.

Hvis opholdet, mod forventning, bliver afbrudt inden skoleårets afslutning skal der betales et gebyr på 4 ugers skolepenge (uden statsstøtte). Dette gælder uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ.