Kost, sundhed og livsstil på Gram Efterskole

Det er vigtigt, at unge mennesker bevæger sig, mentalt som fysisk. På Gram Efterskole ønsker vi at skabe en stærk bevidsthed om livsstil, evnen til at træffe de rigtige valg for den enkelte og sundhed.

Møder eleverne med dialog

Vi forlanger at eleverne oparbejder en interesse for og deltager i de tilbud som de møder på deres vej. Og vi stiller en lang række muligheder op for dem, så de kan indgå i en dialog om livsstil og træffe de rigtige valg.

På Gram Efterskole møder vi den enkelte elev med dialog. Det betyder at vi stiller den enkelte elev til ansvar for egne handlinger og viser dem respekt i forhold til når de udviser den rette adfærd. Naturligvis påtaler vi på samme måde hvis vi mener at eleven foretager sig noget vi mener, er forkert. Dette adressere vi direkte til den enkelte. Og har ligeledes til vores daglige fællesmøde samtaler med hele gruppen om dannelse, opdragelse og generel respekt for sig selv og hinanden.

På Gram Efterskole har vi flere tiltag, der har til formål at guide vores unge mennesker i den retning.

Friluftsliv

Vi har to lærere, der har speciel interesse for naturen. De har timer til at arrangere forskellige aktiviteter med små og store grupper af elever.

Adventure

Vores adventure-linje tilbyder en bred vifte af fysiske aktiviteter; svømning, mountainbike, kajakpolo, løb, boldspil og klatring for at nævne nogle. Formålet er selvfølgelig at få de unge mennesker til at bevæge sig og gøre dem interesserede i at lære nye former for idræt.

Madkunst

På vores linjefag madkunst får eleverne mulighed for at tage et kursus i hygiejne og råvare-håndtering. Eleverne laver sund mad efter opskrift og lærer om økologi og råvarer. I samarbejde med køkkenet sammensættes menuer efter årstiden.

Fitness

Der er mulighed for at benytte sig af vores fitness-lokale i fritiden.

Vores kost- og madpolitik

I køkkenet laves der hver dag en almindelig menu, og om nødvendigt serveres der vegetarmenu, en menu til allergikere og en Halal-menu.
Køkkenet benytter sig af årstidens grønt og køber økologisk, når det er relevant og økonomisk rentabelt. Menuerne sammensættes, så der er bred variation.
Der er 2 elever, der assisterer i køkkenet, og som derigennem lærer om kost, sundhed, økologi og fødevarehåndtering.