Værdigrundlag

Mangfoldig, rummelig og kreativ efterskole

Gram Efterskole er en mangfoldig, rummelig og kreativ efterskole hvor mennesker skal have det godt. Unge som voksne. Vi lægger stor vægt på trivsel, læring og respekt for hinanden.

Her mener vi at mangfoldighed danner gode rammer for personlig udvikling, hvor unge mennesker med forskellige meninger deler livet. Vi tror på at man bliver klogere af at der er køns, race og trosforskel. Klogere af at skulle tage hensyn til den enkeltes ideer og ønsker, samt fællesskabets ideer og ønsker.

Det betyder at man bliver god til at stå ved sin mening, men også god til at lytte og mærke efter hvad den anden mener og føler.

Mennesker har det bedst når de oplever succes. Det enkelte menneske kan noget, er dygtig til noget og kan udvikle sig.

Det enkelte menneske skal udvikle sig, både socialt og fagligt. Det øger selvtilliden og styrker selvværdet, desuden danner det forudsætning for yderligere udvikling og endnu større succes.

læse mere om værdigrundlaget her under paragrafen – bilaget til formålsparagraffen.

Download Evaluering af værdigrundlag på Gram Efterskole efterår 2019

Download Undervisningsmiljø-evaluering 2018-2019 – Handleplan

Download Undervisningsmiljø-evaluering 2018-2019

Gensidig omsorg er vigtigt for trivsel, udvikling og succes

Du kan få alt den hjælp du har brug for, men du skal også give alt den hjælp du kan give. Derfor er gensidig omsorg vigtigt for trivsel, udvikling og succes. Du lærer at der altid er nogen du kan få hjælp af og at der altid er nogen du kan hjælpe.

Livet skal være sjovt. Det skaber godt humør, glæde, begejstring og engagement. Det har vi brug for når vi skal gå fremtiden i møde med nysgerrighed og omtanke.

Dette stiller store krav til den enkelte, derfor er det vigtigt at vi tager ansvar for os selv og for hinanden. Desuden skal vi tage vare på vores omgivelser, på vores natur og bidrage med gode eksempler. Både at forholde os kritiske, men også huske at rose hinanden.

Vi skal være åbne for fakta og synspunkter fra hele verden. Derfor skal der være redskaber der sikre at man kan kommunikere med andre mennesker i verden.

Undervisningen skal med de nødvendige redskaber sikre faglig kvalitet. Den skal således i form og indhold gøre det muligt at blive en aktiv del af en global verden.

Undervisning og kostskolelivet tilrettelægges således med henblik på elevernes udvikling, samt deres almene opdragelse og uddannelse.

Skolens elevgruppe

Skolen henvender sig til alle, der ønsker et 8., 9. eller 10. skoleår. Skolen er åben for alle danskere uanset om de er af dansk eller udenlandsk oprindelse eller f.eks. kommer fra Grønland. Skolen betragter det som en berigelse at samle en større flok unge mennesker, som kommer fra forskellige nationaliteter med forskellige sprog, forskellige kulturer og religioner og m.v. og har forskellig social baggrund. Hver især kan bidrage og berige skolens medmenneskelige miljø med deres individuelle styrke.

Mangfoldighed blandt mennesker skaber inspiration til individuel og fælles videreudvikling.

Når det lykkes at skabe et miljø, hvor de nævnte værdier omsættes, er der også skabt den afgørende basis for succes i undervisningen.

De fleste af skolens elever kommer fra det sydjyske, nogle få kommer fra de andre landsdele, men der er også grønlændere, børn af indvandrere samt enkelte tyskere.